Lütfen bekleyiniz...

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 30.11.2022 Ülkesinde Ölüm Cezasına Mahkûm Edilen Yabancının Üçüncü Bir Ülkeye Sınır Dışı Edilmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Yaşam Hakkı ile Kötü Muamele Yasağı İhlal Edilmiştir
2 22.11.2022 İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İhlal Edilmiştir
3 17.11.2022 Sosyal Medya Hesabında Yapılan Paylaşım Dolayısıyla Disiplin Cezası ile Cezalandırılma Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
4 14.10.2022 Sağlık Hizmetlerinin Yetersizliği Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir
5 11.10.2022 Psikolojik Taciz Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı İhlal Edilmiştir
6 06.10.2022 Tren Kazası Nedeniyle Meydana Gelen Ölüm Olayında Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir
7 05.10.2022 Haftanın Kararı (05.10.2022)
8 05.10.2022 Milletvekili Seçilme Sonrasında Verilen İkinci Tutuklama Kararı Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir
9 04.10.2022 Kamulaştırmasız El Atma Dolayısıyla Açılan Tazminat Davasında Aleyhte Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
10 27.09.2022 Mülke Ulaşamamaktan Kaynaklanan Zararın Tazmini İçin Yapılan Başvurunun Süresinde Görülmemesi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edilmiştir
11 22.09.2022 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararları Nedeniyle İfade Özgürlüğü ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İhlal Edilmiştir
12 20.09.2022 Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Öğrencilerine İlişkin Disiplin Suç ve Cezaları ile Bu Kapsamdaki Yönetmelikle Düzenleme Yapma Yetkisinin İptaline Karar Verdi
13 15.09.2022 Tutuklunun Günlüğünde Kullandığı İfadelerden Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
14 15.09.2022 Toplantılara Katılımdan Dolayı İdari Para Cezası Uygulanması Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İhlal Edilmiştir
15 14.09.2022 Belgesel Film Çekim İzni Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
16 13.09.2022 Tutuklunun Resmî Makamlara Yazdığı Dilekçelerde Kullandığı İfadeler Dolayısıyla Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
17 07.09.2022 Yüksek Yargı Üyelerinin Görevine Son Verilmesi Medeni Hak ve Yükümlülük Kapsamında Kalmaktadır
18 02.09.2022 Üniversite Yerleşkesinde Asılan Afiş Dolayısıyla Uyarma Cezası Verilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
19 01.09.2022 Mülke Erişimin Önlenmesinden Kaynaklanan Zararın Muhtemel Olduğu Yorumu Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edilmiştir
20 01.09.2022 Öğretim Elemanının Kınama Cezası ile Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
21 19.08.2022 Tıbbi İhmal Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı İhlal Edilmiştir
22 18.08.2022 Komşu Taşınmaza Toptancı Hali Yapılması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmiştir
23 18.08.2022 Anayasa Mahkemesi (74) Numaralı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Tümünün Konu Bakımından Yetki Yönünden İptaline Karar Verdi
24 18.08.2022 Anayasa Mahkemesi (68) Numaralı Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrasının (e) Bendinin Konu Bakımından Yetki Yönünden İptaline Karar Verdi
25 17.08.2022 Anayasa Mahkemesi Banka Lehine Üzerinde Rehin Tesis Edilen Araca Uyuşturucu İmal ve Ticaretinde Kullanıldığı Gerekçesiyle El Konularak Emniyet Genel Müdürlüğüne Hibe Edilmesi İşleminin İptali Talebiyle Açılan Davada İtiraz Konusu Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Karar Verdi
Sayfada 25 Kayıt Toplam 17 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor