Lütfen bekleyiniz...

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 18.09.2020 Dinleme Kayıtları İmha Edilmeyen Başvurucunun Açtığı Tazminat Davasının Reddi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edilmiştir
2 10.09.2020 Murise Karşı Açılan ve Varisler Tarafından Devam Ettirilen Davada Verilen İhtiyati Tedbirin Uzun Sürmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
3 10.09.2020 Mağdur Olunan Bir Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması Nedeniyle Kişinin Maddî ve Manevî Varlığının Korunması Hakkı İhlal Edilmiştir
4 08.09.2020 Baro Levhasına Yazılmaya İlişkin Kararın Kamu Görevinden Çıkarılma Gerekçesiyle İptali Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmiştir
5 08.09.2020 Baro Levhasına Yazılma İşlemine İlişkin İptal Davasında Hukuk Kurallarının Öngörülemez Biçimde Yorumlanması Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı İhlal Edilmiştir
6 03.09.2020 Geri Gönderme Merkezinde Tek Kişilik Odada Uzun Süre Tutulma Nedeniyle Eziyet Yasağı İhlal Edilmiştir
7 02.09.2020 Beyanları Mahkûmiyet Kararına Esas Alınan Tanığın Duruşmada Sorgulanamaması Nedeniyle Tanık Sorgulama Hakkı İhlal Edilmiştir
8 20.08.2020 Anayasa Mahkemesi, (46) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptali İstenen Bazı Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal Taleplerinin Reddine Karar Verdi
9 14.08.2020 Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle İş Sözleşmesine Son Verilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmemiştir
10 14.08.2020 İşe İade Davalarının Esasları İncelenmeden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkeme Hakkı İhlal Edilmiştir
11 06.08.2020 Ödenmeyen Vergi Borcu İçin Hâline Münasip Taşınmaza Haciz Konulması Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
12 05.08.2020 Sel Felaketinde Yaşanan Ölüm Sonucu Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir
13 24.07.2020 Kabahatin Tespiti Sürecinde Kabahat İşlenmesine Teşvik Eden Uygulama Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı İhlal Edilmiştir
14 17.07.2020 Şikâyeti Reddeden Hâkimin İtirazı İnceleyen Mahkeme Heyetinde de Görev Alması Nedeniyle Tarafsız Mahkemede Yargılanma Hakkı İhlal Edilmiştir
15 14.07.2020 Hâkim Olarak Görev Yapan Başvurucunun Mesleğinden Kaynaklanan Güvencelere Riayet Edilmeksizin Tutuklanması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiği İddiası Kabul Edilemez Niteliktedir
16 04.07.2020 Davada Delil Olarak Kullanılan Gizli Bilgi ve Belgelerden Haberdar Edilmeme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri İhlal Edilmiştir
17 01.07.2020 Yurt Dışında Geçen Hizmet Sürelerini Borçlanmanın, Vatandaşlığa Alınma Tarihinden Önceki Süre İçin Tanınmaması Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmiştir
18 27.06.2020 Mahkûmiyet Kararında ByLock Verilerine Dayanılması Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmemiştir
19 26.06.2020 ByLock Kullanıcısı Olan Başvurucunun Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı İhlali İddiası Kabul Edilemez Niteliktedir
20 23.06.2020 Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle Katılımın Sağlanmaya Çalışılması Nedeniyle Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı İhlal Edilmiştir
21 19.06.2020 Tutukluluğun Makul Süreyi Aşması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir
22 19.06.2020 Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir
23 13.06.2020 65 Yaş Üstü Kişilere Yönelik Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle Bazı Hak ve Özgürlüklerin İhlali İddiası Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle Kabul Edilemez Niteliktedir
24 13.05.2020 “ÇED Gerekli Değildir” Kararına Karşı Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
25 12.05.2020 Anayasa Mahkemesi, Yetki Kanunu’na Dayanmayan ve Temel Haklar Konusunda Düzenleme Öngören Kanun Hükmünde Kararname Kuralının İptaline Karar Verdi
Sayfada 25 Kayıt Toplam 7 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor
1 2 3 4 5 6 7 >> Son >>