Lütfen bekleyiniz...

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

28.01.2023 / Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.01.2023 / 2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6703) 23.12.2022 / Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği 13.12.2022 / Antalya İli Demre, Finike ve Kumluca İlçelerindeki Mükellefler İçin Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılması Hakkında Sirküler 13.12.2022 / Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükellefler için Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı 10.12.2022 / 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2023 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6489) 05.12.2022 / Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun 24/08/2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı Kararı 23.11.2022 / Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.11.2022 / Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı 16.11.2022 / Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>