Lütfen bekleyiniz...

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

Mevzuattaki Son Değişiklikler

02.07.2020 / Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 01.07.2020 / 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 24/6/2019 Tarihli ve 1168 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2711) 24.06.2020 / Helal Akreditasyon Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 16.06.2020 / Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 10.06.2020 / Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 31.05.2020 / 15 İlde Uygulanan Sokağa Çıkma Kısıtlaması 31 Mayıs 24.00 İtibariyle Sona Eriyor 30.05.2020 / 15 İldeki Seyahat Kısıtlaması 31 Mayıs Saat 24.00 İtibariyle Sonlandırılacak 26.05.2020 / 81 İldeki 4 Günlük Sokağa Çıkma Kısıtlaması 26 Mayıs Saat 24.00'da Sona Eriyor 20.05.2020 / 81 İl Valiliğine 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımız İçin Seyahat İzin Belgesi Genelgesi 19.05.2020 / 15 İlde Uygulanan Sokağa Çıkma Kısıtlaması 19 Mayıs 24.00'da Sona Eriyor Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>