Lütfen bekleyiniz...

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

Dinleme Kayıtları İmha Edilmeyen Başvurucunun Açtığı Tazminat Davasının Reddi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edilmiştir Mağdur Olunan Bir Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması Nedeniyle Kişinin Maddî ve Manevî Varlığının Korunması Hakkı İhlal Edilmiştir Murise Karşı Açılan ve Varisler Tarafından Devam Ettirilen Davada Verilen İhtiyati Tedbirin Uzun Sürmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir Baro Levhasına Yazılma İşlemine İlişkin İptal Davasında Hukuk Kurallarının Öngörülemez Biçimde Yorumlanması Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı İhlal Edilmiştir Baro Levhasına Yazılmaya İlişkin Kararın Kamu Görevinden Çıkarılma Gerekçesiyle İptali Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmiştir Geri Gönderme Merkezinde Tek Kişilik Odada Uzun Süre Tutulma Nedeniyle Eziyet Yasağı İhlal Edilmiştir Beyanları Mahkûmiyet Kararına Esas Alınan Tanığın Duruşmada Sorgulanamaması Nedeniyle Tanık Sorgulama Hakkı İhlal Edilmiştir Anayasa Mahkemesi, (46) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptali İstenen Bazı Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal Taleplerinin Reddine Karar Verdi Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle İş Sözleşmesine Son Verilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmemiştir İşe İade Davalarının Esasları İncelenmeden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkeme Hakkı İhlal Edilmiştir Tüm Hukuk Haberleri >>

Mevzuattaki Son Değişiklikler

18.09.2020 / Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 67) 17.09.2020 / Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar 10.09.2020 / Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 25.08.2020 / COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 05.08.2020 / İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22.07.2020 / İl Özel İdareleri ile İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 17.07.2020 / Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler Hakkında Kamuoyu Duyurusu 14.07.2020 / Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) 02.07.2020 / Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 01.07.2020 / 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 24/6/2019 Tarihli ve 1168 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2711) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>