Lütfen bekleyiniz...

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi 

 

2021 Yılı Tarifesi

Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

 

(6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişen şekli)

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

227,20

1 yıl için olanlar

332,10

2 yıl için olanlar

542,20

3 yıl için olanlar

770,20

3 yıldan fazla süreli olanlar

1.085,40

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

758,90

b) Müteaddit giriş

2.542,20

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

758,90

b) Çift transit

1.522,70

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

1.268,50

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (53,00 TL)’den az, (272,00 TL)’den çok olamaz.)

28,20

1 aydan sonraki her ay için

180,70

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

441,00

IV-Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen bölüm. Yürürlük:13/8/2016)

 

1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi:

 

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.)

1.017,80

2. Süresiz Çalışma İzni Belgesi:

10.181,70

3. Bağımsız Çalışma İzni Belgesi:

10.181,70

Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.

 

 

2020 Yılı Tarifesi

 

Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

 

(6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişen şekli)

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

208,30

1 yıl için olanlar

304,40

2 yıl için olanlar

497,00

3 yıl için olanlar

705,90

3 yıldan fazla süreli olanlar

994,80

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

695,60

b) Müteaddit giriş

2.330,00

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

695,60

b) Çift transit

1.395,60

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

1.162,60

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (48,60 TL)’den az, (240,30 TL)’den çok olamaz.)

25,90

1 aydan sonraki her ay için

165,70

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

404,20

IV-Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen bölüm. Yürürlük:13/8/2016)

 

1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi:

 

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.)

932,90

2. Süresiz Çalışma İzni Belgesi:

9.331,60

3. Bağımsız Çalışma İzni Belgesi:

9.331,60

Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.

 

 

 

2019 Yılı Tarifesi

 

Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

 

(6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişen şekli)

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

170,00

1 yıl için olanlar

248,40

2 yıl için olanlar

405,50

3 yıl için olanlar

575,90

3 yıldan fazla süreli olanlar

811,60

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

567,50

b) Müteaddit giriş

1.900,80

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

567,50

b) Çift transit

1.138,60

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

948,50

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (39,70 TL)’den az, (203,40 TL)’den çok olamaz.)

21,20

1 aydan sonraki her ay için

135,20

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

329,80

IV-Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen bölüm. Yürürlük:13/8/2016)

 

1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi:

 

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.)

761,10

2. Süresiz Çalışma İzni Belgesi:

7.612,70

3. Bağımsız Çalışma İzni Belgesi:

7.612,70

Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.

 

 

2018 Yılı Tarifesi

 

Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

 

(6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen şekli)

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

 

137,40

1 yıl için olanlar

 

200,80

2 yıl için olanlar

 

327,80

3 yıl için olanlar

 

465,50

3 yıldan fazla süreli olanlar

 

656,00

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

 

458,70

b) Müteaddit giriş

 

1.536,30

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

 

458,70

b) Çift transit

 

920,30

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

 

766,60

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (32,10 TL)’den az, (164,40 TL)’den çok olamaz.)

17,20

1 aydan sonraki her ay için

 

109,30

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

 

266,60

IV-Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen bölüm. Yürürlük: 13/8/2016)

 

1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi:

 

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.)

 

615,20

2. Süresiz çalışma izni belgesi:  

 

6.152,70

3. Bağımsız çalışma izni belgesi:   

6.152,70

Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.

 
   

 

2017 Yılı Tarifesi

 

Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize ve Dış İşleri Bakanlığı tasdik harçları

 

(6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişen şekli)

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

120,10

1 yıl için olanlar

175,50

2 yıl için olanlar

286,40

3 yıl için olanlar

406,70

3 yıldan fazla süreli olanlar

573,10

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

400,80

b) Müteaddit giriş

1.342,10

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

400,80

b) Çift transit

804,00

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

669,70

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (28,05 TL)’den az, (143,70 TL)’den çok olamaz.)

15,05

1 aydan sonraki her ay için

95,50

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

232,95

IV-Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı Kanunun 27 nci madedsi ile değişen bölüm. Yürürlük:13/8/2016)

 

1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi:

 

1 yıla kadar (1 yıl dahil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.)

537,50

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. Süresiz Çalışma İzni Belgesi:

5.375,00

3. Bağımsız Çalışma İzni Belgesi:

5.375,00

Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.

 

 

2016 Yılı Tarifesi

 

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları

 

(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

111,70

1 yıl için olanlar

163,30

2 yıl için olanlar

266,40

3 yıl için olanlar

378,30

3 yıldan fazla süreli olanlar

533,10

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

372,80

b) Müteaddit giriş

1.248,50

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

372,80

b) Çift transit

747,90

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

623,00

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (26,10 TL)’den az, (133,70 TL)’den çok olamaz.)

14,00

1 aydan sonraki her ay için

88,80

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

216,70

IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003)

 

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)

191,00

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)

575,40

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:

959,80

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:

1.921,10

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

 

2015 Yılı Tarifesi

 

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları

 

(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

105,80

1 yıl için olanlar

154,70

2 yıl için olanlar

252,40

3 yıl için olanlar

358,40

3 yıldan fazla süreli olanlar

505,00

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

353,10

b) Müteaddit giriş

1.182,60

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

353,10

b) Çift transit

708,40

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

590,10

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (24,80 TL)’den az, (126,70 TL)’den çok olamaz.)

13,30

1 aydan sonraki her ay için

84,20

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

205,30

IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003)

 

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)

181,00

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)

545,00

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:

909,10

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:

1.819,60

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

 

2014 Yılı Tarifesi

 

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları :

 

(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

92,55

1 yıl için olanlar

135,20

2 yıl için olanlar

220,65

3 yıl için olanlar

313,25

3 yıldan fazla süreli olanlar

441,40

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

308,65

b) Müteaddit giriş

1.033,50

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

308,65

b) Çift transit

619,15

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

515,75

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (21,75 TL)’den az, (110,80 TL)’den çok olamaz.)

11,70

1 aydan sonraki her ay için

73,65

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

179,45

IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm.Yürürlük:6/9/2003)

 

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)

158,25

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)

476,30

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:

794,50

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:

1.590,15

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

 

2013 Yılı Tarifesi

 

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları :

 

(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

92,55

1 yıl için olanlar

135,20

2 yıl için olanlar

220,65

3 yıl için olanlar

313,25

3 yıldan fazla süreli olanlar

441,40

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

308,65

b) Müteaddit giriş

1.033,50

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

308,65

b) Çift transit

619,15

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

515,75

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (21,75 TL)’den az, (110,80 TL)’den çok olamaz.)

11,70

1 aydan sonraki her ay için

73,65

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

179,45

IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm.Yürürlük:6/9/2003)

 

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)

158,25

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)

476,30

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:

794,50

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:

1.590,15

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

 

2012 Yılı Tarifesi

 

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve

Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları :

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

80,50

1 yıl için olanlar

117,60

2 yıl için olanlar

191,90

3 yıl için olanlar

272,40

3 yıldan fazla süreli olanlar

383,85

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

268,40

b) Müteaddit giriş

898,70

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

268,40

b) Çift transit

538,40

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

448,50

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (18,95 TL)’den az, (96,35 TL)’den çok olamaz.)

10,20

1 aydan sonraki her ay için

64,05

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

156,05

IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm.Yürürlük:6/9/2003)

 

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)

137,65

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)

414,20

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:

690,90

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:

1.382,75

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

 

2011 Yılı Tarifesi

 

I- Pasaport Harçları :

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar: (Konsolosluklarca verilen pasaportlar

dahil)

6 aya kadar olanlar

700 TL

1 yıl için olanlar

102,30 TL

2 yıl için olanlar

166,90 TL

3 yıl için olanlar

236,90 TL

3 yıldan fazla süreli olanlar

333,80 TL

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı

ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre

uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

2. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus

 damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit

ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu

pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

II- Vize müracaat ve vize harçları :

1. Giriş vizeleri:

a) Tek giriş

233,40 TL

b) Müteaddit giriş

781,50 TL

2. Transit vizeleri:

a) Tek transit

233,40 TL

b) Çift transit

468,20 TL

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı

alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak

Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

390,00 TL

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

1. İkamet tezkeresi :

(1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (14,00 TL)’den az, (70,80 TL)’den çok olamaz.)

8,90 TL

1 aydan sonraki her ay için

55,70 TL

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

(İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı

 tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza

ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.) İkamet tezkeresi

harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

135,70 TL

IV- Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri:

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)

119,70 TL

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)

360,20 TL

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:

600,80 TL

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:

1.202,40 TL

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak

Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

2010 Yılı Tarifesi

 

I- Pasaport Harçları :

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar: (Konsolosluklarca verilen pasaportlar

 dahil)

6 aya kadar olanlar

65 TL

1 yıl için olanlar

95 TL

2 yıl için olanlar

155 TL

3 yıl için olanlar

220 TL

3 yıldan fazla süreli olanlar

310 TL

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için

 ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

2. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus

damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit

 ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu

pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

II- Vize müracaat ve vize harçları :

1. Giriş vizeleri:

a) Tek giriş

216,80 TL

b) Müteaddit giriş

725,65 TL

2. Transit vizeleri:

a) Tek transit

216,80 TL

b) Çift transit

434,80 TL

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı

alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak

Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

362,20 TL

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

1. İkamet tezkeresi :

(1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (14,00 TL)’den az, (70,80 TL)’den çok olamaz.)

8,35 TL

1 aydan sonraki her ay için

51,80 TL

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

(İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı

tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç,

 ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.) İkamet tezkeresi

harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

126,05 TL

IV- Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri:

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)

111,10 TL

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)

334,50 TL

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:

557,90 TL

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:

1.116,50 TL

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak

Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.